Rådgivning

Nøkkelkvalifikasjoner

 • Store administrative IT-løsninger
 • Høyvolums transaksjonsbaserte arkitekturer
 • Store virksomhetskritiske systemer
 • Kort og kortteknologi
 • Evaluering og leverandørvalg
 • Strategiutvikling (IT)
 • Store konverterings- og integrasjonsprosjekter
 • Due Dilligence (teknisk og prosessperspektiv)
 • Prosjektledelse og kvalitetssikring
 • Testledelse og testgjennomføring
 • De fleste programmeringsspråk og relasjonsdatabaser

APTO tilbyr konsulenttjenester innen omstilling og strategisk anvendelse av IT i store virksomheter. Vi fokuserer ikke utelukkende på teknologien i seg selv, men på hva teknologien kan utrette og skape av relevante resultater. Samspillet mellom IT og øvrige forretningsområder utgjør et viktig aspekt i vårt arbeid. APTO tilbyr tjenester innen IT-prosjektledelse, kvalitetssikring, anskaffelser og systemutvikling til selskaper med generelt høye krav til kvalitet.

Dine ressurspersoner

Våre konsulenter fungerer som ressurspersoner for den enkelte bedrift i individuelle utviklingsprosjekter eller i den enkelte forvaltningsorganisasjon. Vi kan påta oss komplett ansvar for et bredt utvalg av roller, eller for prosessen som helhet – fra kravspesifikasjon og utvikling til driftsoppstart og opplæring.

Strategisk fokus

Vi har et konstant og strategisk fokus på bruk av IT og på samspillet mellom IT og øvrige forretningsdrift. Vårt mål er alltid å finne de optimale løsningene som øker utnyttelsesgraden og forlenger levetiden til bedriftens eksisterende forretningssystemer.

Ja, jeg ønsker mer informasjon om konsulenttjenester