Ledige stillingerReferanserPersonvern

Om oss

APTO er et konsulent- og programvareselskap som ble etablert i 1997. Selskapet eies av de ansatte, og består av både unge og erfarne konsulenter som alle samarbeider for å finne optimale løsninger for våre mange kunder. Vår solide forretningsforståelse og kunnskap om bransjen som helhet gjør APTO til en ideell uavhengig samarbeidspartner på tvers av systemløsninger og fagområder.

Rådgivning og løsninger

Sterke kunderelasjoner og lang erfaring er viktige aspekter i vårt arbeid. Vår inngående kjennskap til våre kunders kjerneprosesser og forretningsområder er også avgjørende – og ikke minst at både vi og kundene opplever et overordnet godt forhold. Kundelojalitet er naturligvis en viktig del av våre forretningsprosesser.

Forretningsidé

Vi skal skape muligheter og effektivisere forretningsprosesser i samarbeid med våre kunder, ved hjelp av nye ideer og ny teknologi.

Ambisjon og mål

Vi skal være nummer én på vårt område når det gjelder troverdighet, og samtidig sikre at både kunder og ansatte til enhver tid er tilfredse.

Visjon

Vi skal fokusere på å etablere langsiktige relasjoner til våre kunder.
Vi skal forsterke vår posisjon ved å tiltrekke oss de riktige medarbeiderne.

Kjerneverdier

TRIVSEL, godt samarbeid, åpenhet, ærlighet og et godt arbeidsmiljø
ANSVARLIGHET, pålitelighet, nøyaktighet og profesjonalitet i alt vi gjør
KREATIVITET, tenke nye tanker og finne smarte løsninger
KONKURRANSEDREVET, levere det vi lover, nå målene våre og være forutsigbare